Historiek

Onder impuls van Dr. Luc Dirix werd in 1996  binnen het Oncologisch Centrum van GZA Ziekenhuizen, campus Sint-Augustinus gestart met de deelname aan fase II en fase III studies in borstkanker. Uiteindelijk werd er vanaf 1999 ook geparticipeerd in fase I studies.

Omdat het aantal studies en de studiegebieden werden uitgebreid over de medische oncologie, radiotherapie en hematologie, drong een structurering zich op. Zo ontstond in 2010 CTO: “Clinical Trials Oncology”.

Begin 2011 werd CTO als ‘unit’ samen met de Translational Cancer Research Unit (TCRU) ondergebracht in de afdeling Oncologische Research van het Oncologisch Centrum.

De afgelopen jaren bleef de unit voortdurend werken aan de kwaliteit, bescherming en veiligheid van zijn patiënten en de betrouwbaarheid van zijn resultaten. Hierdoor beschikt het sinds 18 april 2013 over een ISO 9001 kwaliteitslabel.