Samenwerking

Interne samenwerking

CTO werkt actief samen met het laboratorium voor pathologische anatomie en cytologie GZA en het klinisch laboratorium GZA. Beide diensten beschikken over een kwaliteitslabel.

Er bestaat een optimale samenwerking tussen CTO en TCRU (Translational Cancer Research Unit). Beide units werden ondergebracht in de afdeling Oncologische Research van het Oncologisch Centrum. 

Externe samenwerking

CTO neemt  op frequente basis deel aan studies georganiseerd door de European Organisation  for Research and Treatment of Cancer.

Daarnaast biedt de samenwerking met het Iridium kankernetwerk de nodige mogelijkheden tot netwerking.