Activiteiten

CTO omschrijft zijn activiteiten als:

  • een proces waarbij klinische studies (fase I, II, III, IV);
  • op externe of interne vraag;
  • na schriftelijke goedkeuring van de (interne) beleidscommissie CTO en de toetsingskamer van de Ethische Commissie  GZA;
  • worden gepland, uitgevoerd, opgevolgd, geregistreerd, gerapporteerd en gearchiveerd.

Hierbij wordt de data gegenereerd, gedocumenteerd en gerapporteerd in overeenstemming met de ICH Topic E6: guideline for Good Clinical Practice (GCP), de wetgeving en het opgelegde studieprotocol.

Externe opdrachtgevers zijn:

  • commerciële organisaties;
  • niet-commerciële organisaties of Clinical Research Organisations (CRO’s) die optreden in naam van een commerciële organisatie.

Interne opdrachtgevers zijn:

  • geneesheer-specialisten van het oncologisch centrum;  

Op regelmatige basis worden door hen ook eigen studies opgestart.