Toestemming

Hoe neem ik deel aan een studie?

In eerste instantie zal uw arts u zowel mondeling als schriftelijk de nodige informatie  geven. Hij/zij bespreekt het studieproduct (geneesmiddel), het doel en het verloop van het onderzoek, voordelen, mogelijke bijwerkingen,…

Als u besluit om te participeren in het onderzoek, ondertekent u een “informed consent” (geïnformeerde toestemming). Hiermee bevestigt u dat u de nodige informatie hebt gekregen, dat u deze begrijpt en uit vrije wil wenst deel te nemen. Ook uw arts tekent dit formulier.

Het “informed consent” is geen bindend contract. U bent vrij om op elk ogenblik te beslissen om niet langer deel te nemen. Breng uw arts hier dan zeker van op de hoogte.