Praktische info

Financieel

Deelname aan een klinisch onderzoek betekent niet noodzakelijk dat uw behandeling gratis of financieel voordeliger zal zijn ten opzichte van uw standaardbehandeling. Vóór de aanvang van de klinische studie wordt uitvoerig met u overlopen welke onderzoeken al dan niet te uwen laste vallen en welke ten laste van de sponsor/opdrachtgever van de studie.

Deze financiële afspraken krijgt u ook schriftelijk ter beschikking.

Beperkingen

Soms leggen we u bepaalde beperkingen op  tijdens een klinische studie, bijvoorbeeld m.b.t uw voeding. De arts en de studiemedewerkers geven u hierover de nodige informatie.

Meer informatie

Wenst u als patiënt meer informatie over studies die lopen  binnen het Oncologisch Centrum of  die er in de nabije toekomst zullen opstarten?  
Neem dan telefonisch of via mail contact op met CTO (link naar contactpagina). Een medewerker zal u  doorverwijzen naar een arts-onderzoeker met wie u vrijblijvend een afspraak kunt maken.

Hebt u vragen tijdens uw deelname aan een klinische studie?

Dan richt u zich best tot de studiecoördinator waarvan u de gegevens bij het begin van de deelname hebt ontvangen. Hij/zij contacteert voor u de studie-arts.