Noodzaak van klinisch onderzoek

Wat is het doel van een studie?

CTO coördineert het klinisch toegepast onderzoek. Deze benaming verwijst naar het wetenschappelijk onderzoek over een mogelijk nieuwe behandeling waarvan de werking, de veiligheid en de resultaten bij patiënten nog worden onderzocht.

D.m.v. klinische studies wil CTO:

  • een betere behandeling en/of geneesmiddel vinden;
  • bestaande behandelingen verbeteren;
  • meer over een ziekte te weten komen;
  • ziektes beter kunnen opsporen.

CTO onderzoekt dus hoe kankerpatiënten kunnen genieten van een langere levensduur en betere levenskwaliteit.