Nieuw studievoorstel (feasibility) indienen

Elk nieuw studievoorstel moet worden  ingediend  via: beleidscommissie.cto(at)gza.be.

Bij voorkeur worden de CDA  ( confidentiality agreement) en de feasibility checklist in word of PDF document aan de unit rechtstreeks  bezorgd via bovenvermeld mailadres samen met het studieprotocol en/of synopsis.

Volgende documenten optioneel:
1.    investigators brochure (optioneel);
2.    informed consent (optioneel);
3.    financieel overzicht (optioneel).

CTO kent elk studievoorstel   een uniek CTO - nummer toe. Dit registratienummer  is verplicht te gebruiken in elke communicatie met de CTO-unit.

Vervolgens  wordt  dit voorstel  geagendeerd  en besproken op de Beleidscommissie CTO. Deze commissie  bestaat uit  artsen- onderzoekers  van het Oncologisch Centrum en de dienstverantwoordelijke van de afdeling Oncologische Research en de financial contractor CTO.  Alle deze leden tekenen een confidentialiteitsverklaring. De beleidscommissie komt om de 14 dagen samen op maandagavond uitgezonderd in de schoolvakantieperiodes.

Aan de hand van een aantal vastgelegde criteria,wordt beslist over een deelname. Na bespreking op deze commissie ontvangt u in principe binnen de week een officieel schrijven met de genomen beslissing.Deze wordt overgemaakt aan de lokale Ethische Commissie.
Bij positief advies van de Ethische Commissie bepaalt de beleidscommissie vervolgens het onderzoeksteam en de principal investigator.

De indiening op deze beleidscommissie is prioritair en moet gebeuren vóór iedere andere stap en dus ook vóór de indiening bij de ethische commissie van het ziekenhuis.