Personeel

Per studie wordt een onderzoeksteam samengesteld, bestaande uit een medisch team  en een zorgteam. Elk teamlid  beschikt over de nodige kwalificaties (opleiding, training en  ervaring) in overeenstemming met de geldende wettelijke vereisten. Daarnaast bezit elk teamlid de nodige kennis met betrekking tot “Good Clinical Practice”( GCP of Goede Klinische Praktijken) en het wettelijk kader waarbinnen klinische studies worden uitgevoerd.

Met het oog op verdere implementatie en het in stand houden van  het kwaliteitslabel ISO 9001:2008 is binnen de unit ook een arts-kwaliteitsverantwoordelijke aangesteld.

Het medisch team

In de praktijk  bestaat het medisch team meestal uit een aantal artsen  (“subinvestigators (SI)”) die aangestuurd worden en onder leiding staan van  de hoofdonderzoeker: “ principal investigator ( PI)”.
Geneesheer-specialisten in de hematologie, medische oncologie, radiotherapie kunnen als onderzoeker optreden.

Het zorgteam

Naar analogie met het medisch team, wordt per studie ook een zorgteam samengesteld. Het zorgteam staat onder leiding van een verantwoordelijk verpleegkundige ( =studiecoördinator), aangeduid voor deze specifieke studie.

De studiecoördinator is een verpleegkundige met specifieke kennis van klinische studies. Hij/zij voert  zowel  de administratieve als verpleegkundige handelingen uit en beheert en verwerkt de verkregen data. Tot slot staat deze coördinator ook in de voor de begeleiding/ondersteuning  van de patiënt, gedurende het ganse verloop van de studie.